Վարկավորում

Վարկեր

Օվերդրաֆտներ
Ֆակտորինգ

«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն առաջարկում է ֆակտորինգի հետևյալ տեսակները.

Առանց ռեգրեսի իրավունքի ֆակտորինգ

Պարտապանի կողմից չվճարման ռիսկը ամբողջությամբ կրում է Բանկը, որը իրավաբանորեն հանդիսանում է դեբիտորական պարտքի սեփականատերը:

Ռեգրեսի իրավունքով ֆակտորինգ

Պարտապանի կողմից չվճարման ռիսկը ամբողջությամբ կրում է Հաճախորդը, որի արդյունքում Բանկը կրում է առավել քիչ ռիսկեր` տրամադրելով շահավետ տոկոսադրույքներ:

Դասական ֆակտորինգ

Դասական ֆակտորինգն իրականցվում է միայն Բանկի կողմից նախապես հաստատված ցանկում ընդգրկված Պարտապանների հետ:

page picture

Ֆակտորինգի առավելությունները

  • Ֆինանսական կորուստների ռիսկի նվազեցում
  • Դեբիտորական պարտքերի ֆինանսավորում
  • Ֆինանսական հոսքերի պլանավորում
  • Վաճառքների ծավալի և գնորդների շրջանակների ընդլայնում
  • Շրջանառու միջոցների շրջանառության արագացում
  • Լրացուցիչ մրցակցային առավելություններ
  • Լրացուցիչ մրցակցային առավելություններ

Թարմացված է` 10.08.2023 16:14