Այլ ծառայություններ

Անհատական պահատեղեր
Թանկարժեք իրերի, փաստաթղթերի, կանխիկ դրամի և այլ արժեքների պահպանման համար անհատական բանկային պահատեղերի տրամադրում:
Արժեթղթեր
Արժեթղթերի պահառության, բրոքերային գործարքների, ռեեստրի վարման և այլ ծառայություններ
Բանկային երաշխիքներ
Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին ՀՀ դրամով և արտարժույթով երաշխիքների տրամադրում՝ մրցույթի մասնակցության, կանխավճարի ստացման, աշխատանքների կատարման համար:
POS տերմինալներ
Առանց սպասարկման վարձի, առանց լրացուցիչ միջնորդավճարների ժամանակակից՝ առանց հպման, 3G և 4G կապուղիներով գերարագ աշխատող POS տերմինալների տրամադրում տնտեսվարողներին:
Փաստաթղթային ակրեդիտիվ
Օգնում է արտահանողներին և ներմուծողներին խուսափել միջազգային առևտրի ռիսկերից:
Աշխատավարձային նախագծեր
Հաճախորդներին առաջարկվող աշխատավարձերի վճարման ժամանակակից և հարմարավետ եղանակ:
Ինկասո
Վճարումների ստացման և պարտքերի մարման արագ, պարզ և արդյունավետ գործիք:

Թարմացված է` 10.08.2023 16:14