Միջազգային փոխանցումներ

Միջազգային փոխանցումներ

Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է իրականացնել փոխանցումներ արտերկիր իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց հաշիվներին, Դուք կարող եք օգտվել S.W.I.F.T. էլեկտրոնային վճարումների միջազգային համակարգի ծառայություններից:
Միջազգային գործարք կնքելիս և/կամ միջազգային դրամային փոխանցում կատարելիս/ստանալիս անհրաժեշտ է օգտվել ԱՄԻՕ ԲԱՆԿԻ պաշտոնական ինտերնետ կայքից

Ակնթարթային փոխանցումներ Ռուսաստանից հեռախոսահամարով

Թարմացված է` 10.08.2023 16:14